Категорії

Доброго дня, будь-ласка підберіть мені декілька джерел для реферату по темі " Гострий коронарний синдром"

Категорія: 

Валуєва, С. В.   Пілотний реєстр STIMUL: гендерні особливості перебігу гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента ST. Оцінка госпітального етапу лікування / С. В. Валуєва, В. І. Денисюк // Серце і судини. - 2012. - № 1. -  С. 70-74

Ефективність методів реперфузійної терапії у різних категорій хворих із гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST / К. М. Амосова [и др.] // Серце і судини. - 2012. - № 1. -  С. 54-60

Тащук, В. К.   Гострий коронарний синдром: сучасні тенденції в лікуванні  / В. К. Тащук, Т. О. Ілащук // Therapia (Український медичний вісник). - 2010. - N 11. -  С. 64-66

Особливості змін морфології тромбоцитів у хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST з біохімічно доведеною аспіринорезистентністю / К. М. Амосова [и др.] // Український кардіологічний журнал. - 2010. - № 2. -  С. 9-13

Вплив тривалої терапії різними дозами статинів на варіабельність серцевого ритму у хворих з гострим коронарним синдромом без елеваціі сегмента ST / К. М. Амосова // Серце і судини. - 2009. - № 4. -  С. 76-84

Ковальова, І. С.   Вплив терапії статинами на віддалені  наслідки у хворих з гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST: ретроспективне дослідження за методом «випадок-контроль» / І. С. Ковальова // Український кардіологічний журнал. - 2009. - N 3. -  С. 24-27

Застосування бета-адреноблокаторів у лікуванні хворих з гострим коронарним синдромом / О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник, О.В. Нечай, та ін. // Український кардіологічний журнал. - 2008. - N 2. -  С. 123-128

Категорія: